CACHE 運動旅行套裝 (三件套)
CACHE 運動旅行套裝 (三件套)
CACHE 運動旅行套裝 (三件套)
CACHE 運動旅行套裝 (三件套)
CACHE 運動旅行套裝 (三件套)

CACHE 運動旅行套裝 (三件套)

Regular price $149.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

一套三件旅行套裝包括衣物收納袋,盥洗用品收納袋, 鞋袋

尺寸:

盥洗用品收納袋 - 220 x 120 x 70mm ; 50g

衣物收納袋 - 445 x 380 x 3nn; 140g

鞋袋 - 420 x 200 x 5mm ; 110g